Мақсаты:

 Оқушылардың тұлғалық дамуы мен қызметтік дамуын үйлесімді түрде біріктіре отырып, АКТ, жаңа ақпараттық технологияларды пайдаланып, сапалы білім беру, алынған білімнің, кәсіби дағдылардың негізінде еркін бағдарлай білуге, өзін-өзі дамытуға қабілетті жеке тұлға қалыптастыру.